Proje

Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi

WWF-Türkiye’nin koordinatörlüğünü yaptığı “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi” (CO-SEED), Türkiye’de ve Balkanlar’daki beş ülkede ÇED ve SÇD süreçlerine sivil toplumun katılımını artırmayı amaçlayan uzun soluklu bir proje. Arnavutluk,  Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş yararlanıcı ülkeyi kapsayan projede, Hırvatistan da danışman ülke olarak yer alıyor.

Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) Projesi, sivil toplum kuruluşları ve basının konuya dikkatinin çekilmesini kapsayan, geliştirilmiş düzenleyici çerçeve ve daha katılımcı ve şeffaf karar alma süreçleri ile toplumun geneli için faydalı olacak şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Spesifik hedef, programın sonunda beş ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının, kamu yetkili makamları ve profesyonel şirketler ile birlikte, basının da giderek artan ilgisi vasıtasıyla ÇED’ler ve SÇD’ler ile ilgili karar alma ve kendi ulusal yasama revizyon süreçlerinde eşit paydaş olarak yer almalarıdır.

Bu hedefe ulaşmanın yolu;

  • Sivil toplumun kapasitenin geliştirilmesi
  • ÇED ve SÇD ile ilgili yasal çerçevenin geliştirilmesi
  • Sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımı
  • Basında farkındalık artırma

 konularında beklenen sonuçların başarıyla hayata geçirilmesi üzerine kurulacaktır.

Yararlanıcı Ülkeler (Proje Ortakları) :

Arnavutluk, Bosna - Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

Projenin Süresi:

Şubat 2016 – Şubat 2019

Ana Koordinatör:

WWF-Türkiye

Danışman Ülke:

WWF Adria, Hırvatistan