Eymir Gölü (Ankara) yakınında otel inşaatı

Geniş kapsamlı halkın katılımı verimli bir tartışmaya yol açar ve karar alma sürecine yerel toplulukların yapıcı katılımını teşvik eder; bu da alanın korunmasıyla sonuçlanır.

Ankara’da, Eymir Gölü’ne 150 metre uzaklıkta bir otelin inşa edilmesi planlanmıştı. Gölün kendisi yüzlerce kuşa, bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaparken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi sınırları içindeki göl çevresindeki ormanlık alan, özel çevre koruma alanı sınırları içinde yer almaktadır.

Otel inşaatı için ÇED süreci başladığında, sivil toplum ve halk, Çevre Mühendisleri Odası’nın önderliğinde, proje ve olası etkileri konusunda, gölde düzenlenen sosyal etkinlikler, sosyal medya kampanyaları ve medya yoluyla bilgilendirildi. TBMM üyeleri ziyaret edildi, inşaat projesinin etkilerini görüşmek üzere STK forumları kuruldu ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından basın açıklamaları yapıldı. #Eymirikoru adlı sosyal medya kampanyası başlatılarak gölde halka açık bir toplantı yapıldı ve TBMM üyeleri ikinci kez ziyaret edildi.

Halkın katılımı toplantısına, sivil toplum, genel kamuoyu, akademik çevreler ve medya da dâhil olmak üzere Ankara’nın dört bir yanından yüksek bir katılım sağlandı. Halk, proje ve projenin yapılacağı alan üzerindeki etkileri hakkında iyi bilgilendirildiği için, yatırım yapan şirkete nitelikli sorular yöneltebildi. Arıtma tesislerinin bulunmaması, bölgede yaşayan kuşlara ve hayvanlara yönelik tehlikeler, gölün bulunduğu bölgenin kamuya açık olmasına karşın üniversitenin münhasır kullanımında olduğu konusundaki yanlış algılama gibi çeşitli konular tartışmaya açıldı ve görüşler verildi. Şirket, sorulara katılımcı halkı tatmin edecek şekilde cevap veremedi ve basın mensupları tartışmaları kaydetti. Halkın katılım toplantısında ve sonrasında projeye itirazlar olduğu için ÇED süreci durduruldu.