Enerji Nakil Hattı ve Denizaltı İletim Kablosu için Detaylı Bölge Planı, Karadağ

Halkın etkin katılımı, sürdürülebilirliği sağlayacak dengeli çözüm önerilerine götürür

Detaylı Bölge Planının (DBP) amacı, ülke genelinde uzanan havai enerji nakil hattı için altyapı koridorunun ana hatlarını çizmek ve ayrıca İtalya ile bir ara-bağlantı için denizaltı iletim kablosunun döşenmesi için olası giriş noktalarını ve yönlerini belirlemekti.

Önerilen koridorun genişliği 1 kilometreydi. Bölgedeki doğal ve kültürel koşullar göz önünde bulundurularak, güzergâhın koruma altındaki birkaç alanla kesişmesi veya yakınından geçmesi nedeniyle bir SÇD sürecinin yürütülmesi gerekti.

Hükümet ve Planı geliştirenler tarafından, halkın görüşünün alınması sırasında göz önünde tutulan konuların ve alternatiflerin detaylı sunumları da dâhil olmak üzere, kapsamlı bilgi akışı sağlandı. DBP’den etkilenen belediyelerde ve Karadağ Sanat ve Bilim Akademisi'nde toplantılar gerçekleştirildi. Söz konusu alternatif güzergâhların milli parklar üzerindeki etkileri hakkında,  özellikle biyolojik çeşitlilik uzmanları ve milli park yönetimi yetkililerinin kilit taraflar olarak toplandığı özel bir toplantı yapıldı. Biyoçeşitlilikle ilgili ek çalışmalar, Detaylı Bölge Planı ve SÇD hazırlığı çerçevesinde başlatıldı. Biyoçeşitliliğe dair verilerin eksikliği ve tespit edilen bilgi açıklarının üstesinden gelmek için yapılan çalışma, özellikle halka açık istişare toplantıları sırasında vurgulandı.

Halkın görüşünün alınması, özellikle koridordan ve daha sonra iletim hatlarından etkilenebilecek tüm değerli doğal ve kültürel varlıkların belirlenmesi, seçeneklerin göz önüne alınması, çevresel olarak en az zarar verecek güzergâh ve konumların nihai olarak kabul edilmesi ve hafifletici önlemlerin belirlenmesi açısından, çok önemli katkılar sağladı. Örneğin, denizaltı kablosunun giriş noktası için düşünülen alternatiflerden biri, alanın potansiyel bir deniz koruma bölgesi olarak tanımlanmış olması nedeniyle plandan çıkartılırken, havai hattın kuzey bölümü alternatiflerinden birisi de, Tara nehrinin korunması Bildirgesi nedeniyle reddedildi.