EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ: Tiran Belediyesi Yerel Planının Geliştirilmesi

Şeffaf ve kapsamlı bir karar alma süreci, daha geniş bir paydaş grubu tarafından kabul edilen ve desteklenen çözümlerle sonuçlanır.

Tiran Belediyesi için hazırlanan Yerel Planının, ilgili kanuna göre SÇD sürecinden geçmesi gerekmekteydi. Bu süreçle ilgili bilgiler Belediye web sitesi ve SÇDyi hazırlayan şirketin web sitesi ile televizyon kanallarında ve gazetelerde yayınlanırken, SÇD süreci hakkında aynı zamanda çevre STK'larına da posta yoluyla ulaşıldı.

Halkın görüşlerini almak için düzenlenen oturumunun başlangıç tarihi, ilgili tüm belgelerin oturum gününden yalnızca bir gün önce dağıtıldığından, tarafların okumaları için yeterli zaman tanımak amacıyla daha sonraki bir tarihe ertelendi. Oturum gerçekleştiğinde çevre STK'ları, bağımsız çevre uzmanları, Tiran vatandaşları, öğrenciler, gazeteciler, iş/ticaret sektörü, belediye ve ilgili bakanlıkların resmi temsilcileri de dâhil olmak üzere sayısız tarafın katılımı oldu. Halkın görüşünün alınması esnasında, yorumlar ve görüşler sunmanın yanı sıra ilgili taraflar, SÇD'nin hazırlanmasından sorumlu danışmana geri bildirimlerini yazılı olarak da ilettiler.

Bu halkın katılımı süreci, kalkınma planının, yeşil alanların ve yeşil koridorların, toplu taşımanın, yeni kontrollü yatırım alanlarının ve şehrin mimari mirasının göz önünde tutularak yeniden şekillendirilmesiyle sonuçlandı.