EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ: Nehirlere Yer Açma’ planıyla taşkından korunma, Hollanda

Halkın etkin katılımı, birçok toplantı, bilgi alışverişi ve diyalog demektir...

Nehirlere Yer Açma’ planı, Hollanda'nın Ren nehri taşkınına karşı korunması için gerekli önlemleri tanımlamayı amaçlıyordu. Plan yeni bent inşaatı veya mevcut bentleri yükseltme şeklindeki geleneksel yaklaşımlar ile nehir yatağının derinleştirilmesi, su tutma havuzları oluşturulması,  bentlerin yerlerinin değiştirilmesi gibi doğal su tutma önlemlerinin bir araya getirilmesini içeriyordu.

Planlamacıların ve karar vericilerin, güvenlik, çevresel fayda ve maliyetler açısından olabilecek en iyi çözümü bulmalarını sağlamak için bir SÇD süreci yürütüldü.

Hem planlamanın ilk safhasında hem de daha sonraki aşamalarda halkın etkin katılımı sağlandı. Katılımın ilk turu, hangi alternatiflerin inceleneceği ve hangi etkilerin değerlendirileceği gibi SÇD'nin içereceği bilgilerin belirlenmesine odaklandı. İkinci katılım turu, SÇD'den sonra gerçekleşti; bu turda SÇD'nin kalitesi ve hazırlanan taslak plandaki önerilere odaklanıldı.

Her bir katılım turu aşağıdaki şekilde organize edildi: 

  • Nehir kolları boyunca 15 noktada, isteyen herkesin katılabileceği tam günlük toplantılar düzenlendi;
  • Toplantının ilk bölümü, her vatandaşın sorular sorabileceği, açıklama veya bilgi alabileceği bir "bilgi pazarı" şeklindeydi;
  • Toplantının “resmi dinleme oturumu” şeklinde gerçekleştirilen ikinci bölümünde, isteyen herkes, kayıt altına alınan ve SÇD'de veya nihai kararda yanıtlanan resmi görüşlerini verebildi.

Buna ek olarak, plan ve SÇD hazırlığı sırasında da sürekli katılım sağlandı. İlgili idari birimler, devlet kurumları ve tarım ve çevre STK'ları ile alternatiflerin geliştirilmesi sırasında sürekli olarak istişarelerde bulunuldu. Bunun için iki bölgesel 'yönlendirme grubu' kuruldu. Önlemlerin tasarımı ve seçimi mümkün olduğunca birlikte yapıldı.