Çocuklar aşırı kereste kesimine karşı, Filipinler

Dengeli ve sağlıklı bir ekoloji, mevcut ve gelecek nesillerin hakkıdır.

Oposa davasında Filipinler Yüksek Mahkemesi, bir grup çocuğun kendi adlarına ve gelecek nesiller adına, Çevre Bakanlığı tarafından izin verilmiş aşırı kereste kesimi faaliyetlerinden şikâyetçi olarak, bir eylem gerçekleştirme hakkını onayladı. Şikayet, 1987 Anayasası’nda yer alan "dengeli ve sağlıklı bir ekoloji" hakkına dayanıyordu.

Yüksek Mahkeme, başvuranların, kendileri, kendi kuşakları ve gelecek kuşaklar için bir toplu dava açabilecekleri kararını verdi.  Gelecek kuşaklar için dava açma hakları, dengeli ve sağlıklı bir ekolojik çevre hakkı dikkate alınarak, kuşaklararası sorumluluk kavramına dayandırılıyordu. Bu hak, ülkenin orman, maden, toprak, su, balıkçılık, yaban hayatı, kıyı alanları ve diğer doğal kaynaklarının adaletli dağılımı, kullanımı, yönetimi, yenilenmesi ve korunmasını da içeren "doğanın ritim ve uyumunu da gözetmekteydi. Ayrıca bu kaynakları keşfetme, geliştirme ve kullanmalarına şimdiki ve gelecek kuşakların eşit bir şekilde erişebilmelerini amaçlıyordu.

Bu sebeple mahkeme mevcut tüm kereste faaliyetlerinin izinlerini iptal etme ve genel çevre hakları ile uyumlu olmayan yeni kereste izinlerini yenilememe ve onaylamama kararı verdi.