Çevre STK’sı plansız kalkınmaya karşı, Belçika

Yerel halk, çevresinin kalkınma planları hakkında söz sahibi olmalıdır

Belçika mevzuatına göre bir sanayi bölgesinin geliştirilmesi, ilgili belediyelerin planlama düzenlemesine uygun olmalıdır. Ancak Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindeki bir belediyenin planlama düzenlemesi, yerine eş değerde bir düzenleme koyulmadan kaldırıldı ve bu esnada bir sanayi bölgesinin geliştirilmesi de onaylandı.

Bölgedeki çevre STK’larının çatı örgütü Inter-Environnement Wallonie, usul garantilerinin bozulmasına neden olduğu ve bu nedenle Belçika Anayasası'nda belirtilen çevre sağlığını koruma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle planlama düzenlemesini kaldıran karara itiraz etti. Yerel sakinler bu alanın ilgili standart ve düzenlemelere uygun olarak geliştirilmediğine tanık oldular. Söz konusu alana ilişkin program önlemlerinin çevresel etki değerlendirme sürecini gözlemleyemediler ve de alanın ne şekilde geliştirileceğiyle ilgili bir söz sahibi olamadılar.

Mahkeme, kararın yürürlüğe girmesinden önce, bir sanayi kalkınma bölgesinin, tüm alan için yapılmış bir belediye planlama düzenlemesine uyması gerektiğini belirtti. Diğer prosedür aşamalarının yanı sıra çevresel etki değerlendirmesi yoluyla da ilgili düzenlemeye uyumunun ortaya konulması gerekirdi. Bu nedenle Mahkeme, AB ÇED Direktifi ve Aarhus Sözleşmesi’nin gereksinimlerini yerine getiren bir çevresel etki değerlendirme prosedürünün etkinleştirilmediğini belirtti ve dolayısıyla eksikliklerin düzeltilmesini şart koyan bir karar verdi.