Projekt kontrole poplava na nizvodnim delovima reke Guayas

Projekat kontrole poplava u donjem toku reke Guayas je osmišljen da bi se smanjile poplave u seoskim i gradskim područjima, poboljšali zdravstveni i životni uslovi, podržao poljoprivredni razvoj i zaštitili prirodni resursi i životna sredina.

PU je sprovedena u sklopu studija izvodljivosti, a u opisu projekta su uključene odredbe za konsultacije zainteresovanih strana kako bi se osiguralo da i njihovi stavovi budu uzeti u obzir. Među zainteresovanim stranama bili su građani pogođeni projektom, lokalne i OCD iz cele države, kao i lokalni stručnjaci.Prvi sastanak, u obliku sesije kratkog informisanja, uz prisustvo nekoliko OCD, održan je pre početka pripreme projekta. U kasnijim fazama, održano je ukupno šest savetodavnih sastanaka između agencija za implementaciju, OCD, predstavnika univerziteta i konsultanata. Konsultacije su rezultirale sledećim zaključcima:

  • Nacrt projekta je izmenjen kako bi se promenila pozicija odvodnih kanala i, uprkos većim troškovima, sačuvalo važno močvarno područje;
  • Slično tome, predloženi veliki ispust iz novog veštačkog jezera u reku je izostavljen iz planiranog razvoja zbog zabrinutosti OCD da bi oštetio šumu mangrova u ušću. Umesto toga, u saradnji sa OCD razvijen je nacrt ispusta sa više tačaka;
  • U projekt su tokom sprovođenja ugrađeni i mehanizmi učešća OCD, u vidu monitoringa.