Projekat za pitku vodu u Brazilu

Uključivanje lokalnih zajednica kroz predstavljanje informacija i javna savjetovanja rezultira zadovoljavajućim mjerama koje kompenziraju posljedice utjecaja i poboljšavaju lokalne uvjete života.

Espirito Santo projekt uključivao je pitku vodu, kanalizaciju i sisteme za pročišćavanje otpadnih voda u 12 gradskih područja u brazilskoj saveznoj državi Espirito Santo, i lokacijama koje su dovele do izražavanja velike zabrinutosti oko očuvanja okoline.

Učešće javnosti u procesu procjene utjecaja na okoline rezultiralo je identificiranjem dviju lokacija gdje bi zajednice mogle u velikoj mjeri ispaštati zbog gradnje pogona: (i) Dolina Mulemba, gdje bi se gradnjom eliminiralo nalazište gline od životne važnosti za opstanak tradicionalnih zanatlija i (ii) naselje Joanne D’Arc gdje mještani već ispaštaju zbog utjecaja postojećeg pogona za kompostiranje, kamenoloma i asfaltnog pogona. Novi sistem za obradu otpadnih voda bi pogoršao ove utjecaje.

U slučaju doline Mulemba, nedostajale su alternativne lokacije za pogon. Samim tim, naučnici i zanatlije su zajednički donijeli odluku o mjerama ublažavanja utjecaja koje bi očuvale lokalne tradicionalne zanate, životni stil i izvore zarade za mještane. Zanatlijama je zakonski garantiran pristup dodatnim nalazištima gline; ponuđene su tehnička pomoć i obuka u novim tehnologijama obrade gline; organiziran je prijevoz i skladištenje gline iz doline Mulemba; i obezbijeđena je pomoć u tehnikama komercijalizacije i prodaji u glavnom gradu Vitoria.

U slučaju Joanne D’Arc, javni sastanci su mještanima omogućili da izraze svoju zabrinutost i interese. Tokom diskusija pronađeno je rješenje u suradnji sa državnim vodovodom i Sekretarijatom za očuvanje okoline. Obje ove organizacije posvetile su se stvaranju više zelenih površina, postavljanju barijera za sprečavanje podizanja korijenja i otvaranju rekreativnog centra u ovom području.