PRIMERI NAJBOLJIH PRAKSI: Stanovništvo protiv ugovora o ulaganju, Šri Lanka

Kako bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, tim CO-SEED je prikupio primere najboljih praksi iz celog sveta. Ispod je jedan od nekoliko primera koje ćemo predstaviti:

Ekonomske povlastice stranim investitorima, nisu uvek važnije od dobrobiti lokalnog stanovništva

Predstavnici Vlade Šri Lanke i američka kompanija postigli su tzv. „Ugovor o ulaganju“ koji se tiče nalazišta fosfata u distriktu Anuradhapura. Grupa podnosilaca peticije, meštani iz tog područja koji su se bavili zemljoradnjom, žalili su se da Ugovor krši njihova prava garantovana Ustavom.

Pojedinci podnosioci peticije su imali pravni osnov da traže svoja prava garantovana Ustavom. Sud je poveo računa o njihovim pravima, koja su bila u vezi sa kolektivnim pravima svih stanovnika Šri Lanke. Sud je istakao da bi se stopa iskopavanja povećala do te mere da bi iscrpele sve postojeće rezerve fosfata. Kako su fosfati neobnovljiv resurs, takav plan ispitivanja ne bi bio u interesu budućih generacija. Shodno međunarodnim normama, prirodni resursi se moraju sačuvati kako bi se zadovoljile i potrebe budućih generacija.

Vrhovni sud Šri Lanke, u slučaju Eppawela, zaključio je da je Vladin predlog da rudnik fosfata iznajmi privatnoj kompaniji na 30 godina u sukobu sa principima održivog razvoja i da nije bio predmet adekvatne procene uticaja na okolinu. Ističući važnost javnog pristupa informacijama od značaja za živtnu sredinu i kao i pristup sudovima, Vrhovni sud se oslonio na politike Evropske komisije i Deklaraciju iz Rija, koji su u skladu sa fundamentalnim pravima garantovanim Ustavom Šri Lanke.