PRIMERI NAJBOLJIH PRAKSI: Program ruralnog razvoja, Slovenija

Kako bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, tim CO-SEED je prikupio primere najboljih praksi iz celog sveta. Ispod je jedan od nekoliko primera koje ćemo predstaviti:

Dvosmerna razmena informacija doprinosi opštem razvoju.

Kada je Slovenija pripremala svoj Program ruralnog razvoja, sprovedena je SPU kako bi se
odredila saglasnost sa državnim ciljevima u oblasti zaštite životne sredine. Nadležno
ministarstvo je pozvalo javnost da učestvuje u celokupnom procesu, a razvijen je poseban model
saradnje i razmene informacija. Bilo je neophodno osigurati učešće različitih organizacija na
lokalnim i regionalnim nivoima, OCD i stručnjake.
Nadležno ministarstvo je objavilo predlog Programa ruralnog razvoja na svojoj internet stranici i
od pojedinaca i organizacija primilo preko 50 predloga i sugestija. Komunikacija između javnosti
i ministarstva bila je dvosmerna. Ministarstvo je pisanim putem davalo odgovore i mišljenja na
svaku sugestiju, predlog i pitanje. Za zainteresovanu javnost Program je takođe bio dostupan na
CD-u, na papiru ili poslat imejlom. Ministarstvo je takođe na internet stranici pokrenulo forum
na kom su javni službenici odgovarali na pitanja. Pored toga, održano je nekoliko koordinativnih
sastanaka i radionica, a objavljene su i publikacije o predlogu Programa.

Detalji o javnoj raspravi su objavljeni u medijima. Nakon toga, ministarstvo je izdalo novi
predlog Programa koji je dopunjen novim predlozima sa javne rasprave. Pre nego što je
objavljen, svaka primedba ili sugestija je razjašnjena, uključujući i razlog njihovog razmatranja ili
nerazmatranja.