PRIMERI NAJBOLJIH PRAKSI: Plan lokalnog razvoja Opštine Tirana

Kako bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, tim CO-SEED je prikupio primere najboljih praksi iz celog sveta. Ispod je jedan od nekoliko primera koje ćemo predstaviti:

Istaknuto: Transparentno i inkluzivno donošenje odluka vodi rešenjima prihvaćenim i podržanim od šire grupe učesnika.

Generalni plan lokalnog razvoja namenjen Opštini Tirana po zakonu je morao proći SPU. Informacije o ovom procesu bile su dostupne na internetu (na stranicama opštine i izvođača SPU), na TV programima i u novinama. SPU su putem elektronske pošte delile i OCD koje se bave zaštitom životne sredine.

Početni datum javne rasprave je pomeren, kako bi se dalo dovoljno vremena zainteresovanim stranama da pročitaju sve relevantne dokumente (budući da su oni podeljeni dan pre zakazanog datuma rasprave). Na javnoj raspravi bili su prisutni brojni učesnici: OCD koje se bave zaštitom životne sredine, nezavisni stručnjaci, građani Tirane, studenti, novinari, predstavnici poslovnog sektora kao i zvanični predstavnici opštine i nadležnih ministarstava. Uz iznošenje komentara tokom javne rasprave, učesnici su konsultantu odgovornom za pripremu SPU pružili i povratne informacije u pisanoj formi.

Ovakav proces učešća javnosti doveo je do preoblikovanja razvojnog plana čime je osigurano da u obzir budu uzete zelene površine i „zeleni mostovi“, javni prevoz, nove površine kontrolisanog razvoja i renoviranje arhitektonskog nasleđa.