PRIMERI NAJBOLJIH PRAKSI: OCD protiv neplanskog razvoja, Belgija

Kako bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, tim CO-SEED je prikupio primere najboljih praksi iz celog sveta. Ispod je jedan od nekoliko primera koje ćemo predstaviti:

Lokalno stanovništvo mora imati pravo glasa u razvoju svog okruženja.

Razvoj industrijske zone trebalo bi da odgovara opštinskim prostornim planovima. Međutim, u jednoj belgijskoj opštini prostorni plan je poništen bez odgovarajućeg dokumenta. U isto vreme, opština je odobrila razvoj industrijske zone.

Inter-Environnement Wallonie, krovna OCD za zaštitu životne sredine u francuskom govornom području Belgije, pokrenula je postupak protiv odluke poništavanja prostornog plana tvrdeći da takva odluka predstavlja povredu proceduralnih garancija i samim tim krši obavezu iz belgijskog Ustava u smislu zaštite prava na zdravu životnu sredinu. Preciznije, meštani: a) su smatrali da razvoj ovog područja nije u skladu sa svim relevantnim standardima i zakonskim odredbama; b) nisu dobili ni procenu uticaja na životnu sredinu samog programa za sporno područje; c) nisu imali pravo glasa oko načina na koji bi se područje razvijalo.

Sud je saopštio da je pre stupanja na snagu odluke, industrijska zona bi morala biti usklađena sa opštinskim prostornim planom za to područje. Usklađenost dokumenata morala bi se dokazati, pored drugih proceduralnih koraka, i putem procene uticaja na životnu sredinu. Prema tome, sud je procenio da procena uticaja na životnu sredinu koja ispunjava zahteve Direktive o PU EU i Arhuske konvencije, nije sprovedena, te je zatražio da se ovi propusti isprave.