CRNA GORA KREĆE KA ODRŽIVIJOJ I INKLUZIVNIJOJ BUDUĆNOSTI - KORAK PO KORAK

7. februara, kroz projekat CO SEED, Green Home je održala okrugli sto na kojem je prisustovalo više od 30 učesnika, predstavnika ministarstava/agencija, privatnih kompanija i NVO kako bi se diskutovalo o osnovnoj važnosti sveobuhvatnih i kvalitetnih procjena uticaja na životnu sredinu (PU/SPU), takodje diskutovalo se o novom Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu. Tokom poludnevne sesije učesnici su se složili oko sledećih principa kajim bi se obezbijedilo očuvanje prirode a i ekonomskog razvoja:

1.       Kroz Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu neophodno je definisati obavezno formiranje komisije za ocjenu Izvještaja o strateskoj procjecni;

2.       Unaprijediti informisanje javnosti i promijeniti percepciju o važnosti procjena uticaja na životnu sredinu;

3.       Jačati kapacitete NVO, donosilaca odluka i članova komisije za ocjenu PU/SPU;

4.       Unaprijediti pripremu tehničke dokumentacije i uključiti eksperte iz oblasti zaštite životne sredine u pripremu tehničke dokumentacije (Idejni i Glavni projekat)

5.       Država da obezbijedi sredstva za dodatno istraživanje biodiverziteta.