Naša vizija

Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO – SEED) i sledi sledeće, dugoročne ciljeve:

- Podizanje svesti građana podrazumeva podršku u komunikaciji svih aktivnosti kao i posvećen rad sa odabranim medijima. Na taj način povećava se: razumevanje najšire javnosti o njihovim pravima i obavezama kao sastavnom delu demokratskog društva; jača se svest građana i razumevanje o značaju participativnog upravljanja; pružaju se primeri učešća u donošenju odluka koji će se koristi kao modeli za buduće ponašanje a sve to če proizvesti trajne promene u društvu.

- Aktivno učešće je praktična primena stečenog specifičnog znanja o primeni EIA i SEA Direktiva, od strane korisnika Organizacija civilnog društva (OCD) u izgradnji kapaciteta. To će im pružiti priliku da doprinesu: (i) svojim komentarima u toku EIA / SEA javnih rasprava i konsultacija (ii) u ukupnom procesu odlučivanja jer su osposobljeni za objektivnu i transparentnu procenu dokumenata. Uspešan završetak ovih aktivnosti će pokazati da OCD mogu biti konstruktivni partneri u EIA / SEA procesima odlučivanja.

- Svi članovi društva trebalo bi da se jednako i ravnopravno uključe u EIA / SEA procese odlučuvanja ukoliko želimo postići održivo korišćenje prirodnih resursa. Slabost u primeni  participativnog upravljanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj proizilazi iz (i)manjkavog regulatornog okvira, (ii) nedostatka  kapaciteta i znanja, (iii) iskustva i (iv) interesa dela javnosti da konstruktivno doprinese donošenju odluka. Rešavanje navedenih problema ne moguće je ukoliko se fokusiramo isključivo na jedan od navedenih problema. Potreban je zajednički pristup koji se istovremeno bavi svim navedenim problemima. Zato je ovaj projekat zasnovan na četiri stuba koji će zajednički isporučiti specifični cilj: (i) izgradnja kapaciteta, (ii) zakonodavna poboljšanja, (iii) aktivno učešće i (iv) podizanje nivoa svesti. Projekat vode organizacije civilnog društva - oba partnera na projektu i korisnice OCD - kao "agenti promena", koji će sprovoditi aktivnosti i inicirati politike i svesti promene, ali to takođe zavisi od aktivnog učešća medija kao katalizatora podizanja svesti najšire javnosti.