PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI:Izrada opšteg lokalnog plana opštine Tirana

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo predstaviti:

Transparentno i inkluzivno donošenje odluka dovodi do rješenja koje prihvata i podržava šira grupa zainteresovanih strana.

Opšti lokalni plan pripremljen za opštinu Tiranu zakonski je morao da prođe kroz SPU. Informacije o ovom procesu bile su dostupne na internetu (internet stranica Opštine i internet stranice izrađivača SPU), na televizijskim kanalima i u novinama. SPU je takođe podijeljena poštom nevladinim organizacijama za životnu sredinu.

Početni datum javne rasprave prebačen je na kasniji datum kako bi se obezbijedilo dovoljno vremena za zainteresovane strane da pročitaju sve relevantne dokumente (budući da su dokumenta raspodijeljena tek jedan dan prije datuma održavanja rasprave). Prilikom održavanja javne rasprave prisustvovale su brojne zainteresovane strane, uključujući: nevladine organizacije za zaštitu životne sredine, nezavisne eksperte za zaštitu životne sredine, građane Tirane, studente, novinare, poslovni sektor, kao i zvanične predstavnike Opštine i nadležnih ministarstava. Pored davanja komentara tokom javne rasprave, zainteresovane strane takođe su dale svoje povratne informacije pisanim putem konsultantu koji je odgovoran za pripremu SPU.

Ovaj proces učešća javnosti doveo je do preoblikovanja razvojnog plana tako što se osiguralo da se uzmu u obzir zelene površine i zeleni koridori, javni prevoz, nova područja kontrolisanog razvoja i nadogradnja arhitektonskog nasljeđa grada.