PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI: Djeca protiv prekomjerne sječe, Filipini

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo predstaviti:

Uravnotežena i zdrava ekologija je pravo sadašnjih i budućih generacija.

Vrhovni sud Filipina, u predmetu Oposa, potvrdio je pravo grupe djece da preduzmu akciju u svoje ime i u ime generacija još nerođenih, protiv prekomjerne sječe koju je dozvolila Uprava za zaštitu životne sredine.

Žalba se zasnivala na pravu na „uravnoteženu i zdravu ekologiju“ koja je uključena u Ustav iz 1987. godine.

Vrhovni sud je zaključio da podnosioci žalbe mogu, kao pojedinci, i u ime svoje generacije i budućih generacija, podnijeti klasnu tužbu. Njihovo pravo da podnesu tužbu u ime budućih generacija zasnivalo se na konceptu međugeneracijske odgovornosti, u smislu prava na uravnoteženu i zdravu ekologiju. Takvo pravo uzelo je u obzir „ritam i sklad prirode“. To uključuje, između ostalog, razumnu raspodjelu, korišćenje, upravljanje, obnovu i očuvanje šume, minerala, zemljišta, vode, ribarstva, divljači, površina mora i drugih prirodnih resursa zemlje. Osim toga, njihovo istraživanje, razvoj i upotreba moraju biti dovoljno dostupni sadašnjim i budućim generacijama.

Sud je odlučio da ukine sve postojeće dozvole za sječu i zaustavi odobravanje novih dozvola za sječu koje nisu u skladu s opštim pravima zaštite životne sredine.