PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI: DETALJNI PROSTORNI PLAN ZA DALEKOVOD I PODMORSKI KABL, CRNA GORA

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo predstaviti:

Efikasno učešće javnosti dovodi do predloga s uravnoteženijim rješenjima koja imaju najbolji potencijal za održivi učinak

Detaljni prostorni plan (DPP) trebalo je da definiše infrastrukturni koridor za nadzemni dalekovod koji se proteže širom zemlje, kao i da utvrdi moguće ulazne tačke i uputstva za postavljanje podmorskog prenosnog kabla za interkonektivnu vezu s Italijom.

Širina predloženog koridora bila je 1 kilometar. Zbog prevladavajućih prirodnih i kulturnih uslova, praktično je bilo neizbježno da ta ruta prelazi preko ili prolazi u blizini nekoliko zaštićenih područja. Iz tih razloga bila je potrebna SPU.

Pristup informacijama obezbijedila je vlada i izrađivači plana. To je uključivalo javne rasprave o detaljnim prezentacijama pitanja i alternativa. Sastanci su bili održani u opštinama koje su pogođene DPP-om, i u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Osim toga, održan je i posebni sastanak o uticajima alternativnih ruta na nacionalne parkove. Taj sastanak uključivao je stručnjake za biodiverzitet i organe vlasti koji upravljaju nacionalnim parkovima kao ključne aktere. Bila je naručena dodatna studija o biodiverzitetu za potrebe pripreme DPP-a i SPU kako bi se riješili identifikovani nedostaci informacija nakon što je nedostatak podataka o biodiverzitetu bio posebno istaknut na javnim sastancima.

Javne rasprave doprinijele su: identifikaciji svih vrijednih prirodnih i kulturnih dobara na koje bi koridor mogao uticati (a potom i dalekovodi); razmatranju alternativa (i konačnog usvajanja rute i lokacija koje su bile najmanje ekološki štetne); i određivanju mjera ublažavanja. Na primjer, jedna od razmatranih alternativa za ulaznu tačku podmorskog kabla odbačena je zbog činjenice da je identifikovana kao potencijalno zaštićeno područje mora. Takođe, jedna od alternativa za sjeverni dio nadzemnog dalekovoda (preko Lever Tare) isključena je zbog "Deklaracije o zaštiti rijeke Tare".