PREDSTAVLJENE LISTE ZA PROVJERU STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

DOBOJ- Udruga Dinarica u partnerstvu sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode WWF organizirala je drugi okrugli stol kako bi se raspravilo o trenutnim problemima provedbe studija Procjene utjecaja na okoliš i Strateške procjene utjecaja na okoliš u Bosni i Hercegovini.

U cijeloj BiH postoje primjeri gdje su odobreni projekti koji negativno utječu na okoliš jer su ove studije, koje za namjenu imaju pomoći vlastima da donesu okolišno i društveno prihvatljive odluke, nekvalitetne i napravljene bez značajnijeg sudjelovanja javnosti. Nova znastvena istraživanja se rijetko i nepotpuno rade, podaci su često stari više od 25 godina što se u doba evidentnih klimatskih promjena ne može smatrati relevantnim za donošenje odluka.

 Kako bi doprinjeli rješanju ovih problema, a s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i zaniteresirane javnosti za efikasnije sudjelovanje u procesima donošenja odluka vezanih za okoliš, u sklopu projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO-SEED) izradili smo jednostavne liste provjere kako bi olakšali proces pregleda i komentiranja Studija utjecaja na okoliš. Jedan od ciljeva okruglog stola bio je i predstaviti liste za provjeru ovih studija.  

 „Okolišne studije su često vrlo opsežni dokumenti. Iako postoji niz dokumenata koji su već dostupni a cilj im je olakšati pripremu i reviziju okolišnih studija većina njih je usmjerena prema stručnjacima i zakonodavcima pa se samo jedan manji dio fokusira na one koji nisu stručnjaci u tom području, a žele iznijeti svoje mišljenje na najbolji mogući način. Za one koji se ne bave okolišnim procjenama, kao što su organizacije civilnog drštva i članovi lokalne zajednice, teže je doći do informacija koje su predstavljene u takvim studijama a samim time i dati konstruktivnu povratnu informaciju. To može dovesti do pogrešne percepcije da oni nisu vjerodostojni partneri u konsultaciji te se njihovi komentari i mišljenja odbacuju ili nisu traženi.Kako bi ovo promjenuli ciljano smo razvili ovaj dokument za organizacije civilnog društva i zainteresiranu javnost. .“ - istaknuo je Đorđe Stefanović, voditelj projekta CO-SEED u BiH. 

„Često se dešava da nacrti studija ne budu dostupni na internet stranicama organa uprave niti su dostupne u elektronskim formama. I sami smo u više navrata izgubili po nekoliko dana a i sredstva dok bi otišli do opštine i dobili primjerak studije, a često dobijemo odgovor da istu ne možemo kopirati već samo izvršiti uvid na licu mjesta, što je apsurdno i nemoguće kada je riječ o studijama sa nekoliko desetina ili stotina stranica. Iako organ koji je nadležan za vođenje postupka od podnosioca zahtjevatraži da se nacrt studije dostavi i u elektronskoj formi, one i dalje nisu ili nisu lako dostupne u tom obliku te građani i organizacije civilnog društva imaju poteškoće da na vrijeme prisutpe ovim informacijama, angažuju stručnjake i pošalju na vrijeme kvalitetne komentare. Liste za provjeru pomažu akterima civilnog društva da ubrzaju proces analize i da bez dublje stručne analize identifikuju nedostatke na koje onda mogu da dostave svoje primjedbe, sugestije i komentare u kraćem vremenskom periodu.“ - dodao je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu Banjaluka.

Više od 20 predstavnika organizacija civilnog društva, medija, entitetskih ministarstava i Elektroprivrede BiH sudjelovalo je u radu okruglog stola. Tijekom rasprave sudionici okruglog stola posebno su istaknuli nedostatak prostorne planske dokumentacije što direktno ugrožava kvalitet ovih studija ali i istaknuli potrebu za većim brojem  stručnjaka u institucijama zaduženim za izdavanje dozvola te njihovim konstantnim educiranjem.

WWF je zajedno sa partnerima iz 5 zemalja inicirao projekt pod nazivom "Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO – SEED) ", u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Turska; dok WWF Adria iz Hrvatske ima savjetodavnu ulogu u projektu. Projekt je financiran od strane EU. 

 

Više o preporukama na: