Bukovica I i Bukovica II - javna rasprava

15. februara 2018. godine u Opštini Šavnik održana je javna rasprava o Elaboratima procjene uticaja na životnu sredinu projekata malih hidroelktranaBukovica I i Bukovica II. Javnoj raspravi prisustvovao je veliki broj lokalnog stanovništva i predstavnici civilnog sektora.

Javnoj raspravi prisustvovao je Milija Čabarkapa ispred NVO Green Home , takodje je predstavljao i Koaliciju 27 koju čini dvadeset ekoloških organizacija iz Crne Gore. Tom prilikom je istakao sljedeće:

  • Obrađivač Elaboratima nije prezentovao kako je određen ekološki prihvatljivi protok (EPP), da li opštom ili posebnom procjenom u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka. Takođe, Obrađivač je koristio zastarjele podatke iz prošlog vijeka koji se ne mogu smatrati relevantnim za samu procjenu EPPa.
  • Elaboratima nije određen plavni talas u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka niti je dat kao mjera za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku eksploatacije malih hidrolektrana. Plavni talas se određuje u periodu kada se u prirodnim uslovima protoka javljaju prvi viši proticaji nakon ljetnje suše (septembar, oktobar ili novembar).
  • Elaboratom je trebala biti predstavljena detaljna naučna hidrobiološka studija koja je trebala da ekspertimentalnim i egzakntim podacima sagleda negativne uticaje po prirodni ekosistem slivnog područja Bukovice.
  • Trenutno stanje segmenata životne sredine nije prikazano naučno-utemeljenim metodama odnosno onako kako to zahtijeva postupak procjene uticaja te stoga nije bilo moguće valjano uraditi poglavlja 7 i 8 tj pogavlja koja se odnose na mjere zaštite životne sredine i monitoring životne sredine.
  • Alternativna rješenja nijesu urađena u skladu sa Pravilnikom o sadržini elaborata procjene uticaja.
  • Na predmetne Elaborate ne smije se dati ekološka saglasnost jer realizacija projekata izgradnje malih hidrolektrana na rijeci Bukovici dovela bi do trajne devastacije rijeke i uništavanja živog svijeta u njima. Takodje došlo bi do uništavanja vjekovnog nasleđa stanovnika, memorijalnih, ambijentalnih i pejzažnih vrijednosti.