PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI:Djeca protiv prekomjerne sječe drveća , Filipini

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo prezentirati:

Skladna i zdrava ekološka sredina je pravo sadašnjih i budućih generacija.

Vrhovni sud Filipina, u slučaju Oposa, potvrdio je pravo grupe djece da podnesu tužbu u svoje, ali i u ime generacija koje tek dolaze, protiv radova prekomjerne sječe drveća koje je odobrilo ministarstvo okoline.

Tužba je zasnovana na pravu na „skladnu i zdravu okolinu“ koje je dio Ustava iz 1987.Vrhovni sud je odlučio da podnosioci mogu, kao pojedinci i u ime svoje i budućih generacija, podnijeti zajedničku tužbu. Njihovo pravo da tuže u ime budućih generacija je zasnovano na konceptu međugeneracijske odgovornosti, koliko i pravo na skladnu i zdravu okolinu. Takvo pravo je uzelo u obzir 'ritam i harmoniju prirode'. Ovo, između ostalog, uključuje racionalno raspolaganje, korištenje, upravljanje, obnovu i očuvanje državnih šuma, minerala, zemlje, voda, ribarstva, biljnog i životinjskog svijeta, priobalnih područja i drugih prirodnih resursa. Osim toga, njihovo ispitivanje, razvoj i korištenje mora biti podjednako dostupno sadašnjim i budućim generacijama.

Sud je odlučio otkazati sve postojeće dozvole za sječu i zaustaviti izdavanje novih dozvola koje nisu u skladu sa općim pravima na zdravu okolinu.