PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI: Program ruralnog razvoja, Slovenija

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo prezentirati:

Dvosmjerna razmjena informacija rezultira šire prihvaćenim razvojem.

Kada je Slovenija pripremala svoj Program ruralnog razvoja, sprovedena je SEA kako bi se odredila
saglasnost sa državnim ciljevima zaštite okoline. Nadležno ministarstvo je pozvalo javnost na učešće
u cjelokupnom procesu, a razvijen je poseban model za razmjenu informacija i suradnje. Bilo je
neophodno osigurati učešće različitih organizacija na lokalnim i regionalnim nivoima, NVO-ova i
stručnjake.
Nadležno ministarstvo je objavilo prijedlog Programa ruralnog razvoja na svojoj web stranici i od
pojedinaca i organizacija primilo preko 50 opažanja. Komunikacija između javnosti i ministarstva bila
je dvosmjerna. Ministarstvo je davalo odgovore pismenim putem te mišljenja o svakoj sugestiji,
prijedlogu i pitanju. Za zainteresiranu javnost Program je također bio dostupan na CD-u, u pismenom
obliku ili poslan e-mailom. Ministarstvo je također pokrenulo forum na web stranici gdje su javni
službenici odgovarali na pitanja. Usto, održano je nekoliko sastanaka za koordinaciju, radionica te su
objavljene publikacije u vezi s prijedlogom Programa.
Detalji o javnoj raspravi su objavljeni u medijima. Nakon toga, ministarstvo je izdalo novi prijedlog
Programa koji je ažuriran u skladu s novim opažanjima sa javne rasprave. Prije nego je izdat novi
prijedlog, svaka primjedba ili sugestija je pojašnjena uključujući i razlog njihovog razmatranja ili
nerazmatranja u ažuriranom Programu.