PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI: Plan lokalnog razvoja Općine Tirana

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo prezentirati:

Transparentno i inkluzivno donošenje odluka vodi do rješenja koje prihvata i podržava veća grupa dionika.

Plan lokalnog razvoja namijenjen Općini Tirana po zakonu je morao proći SEA-u. Informacije o ovom procesu su bile dostupne online (na web stranicama Općine i izvođača SEA-e), na TV programima i u novinama. NVO-i za zaštitu okoline e-mailom su također dijelili informacije o SEA-i.

Početni datum javne rasprave pomjeren je na kasniji kako bi se dalo dovoljno vremena zainteresiranim stranama da pročitaju sve relevantne dokumente (budući da su oni podijeljeni dan prije zakazanog datuma rasprave). Na javnoj raspravi bili su prisutni brojni dionici uključujući: NVO-e za zaštite okoline, nezavisne stručnjake za očuvanje okoline, građane Tirane, studente, novinare, predstavnike poslovnog sektora kao i službene predstavnike općine i nadležnih ministarstava. Uz davanje komentara tokom javne rasprave, dionici su također dali povratne informacije u pismenoj formi za konsultanta odgovornog za pripremu SEA-e.

Ovo učešće javnosti dovelo je do preoblikovanja razvojnog plana tako što su uzeti u obzir zelene površine i „zeleni mostovi“, javni prijevoz, nove površine kontroliranog razvoja i renoviranje arhitektonskog naslijeđa.