PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI: NVO za zaštitu okoline protiv neplanskog razvoja, Belgija

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo prezentirati

Lokalno stanovništvo mora imati pravo glasa u razvoju svog okruženja.

Razvoj industrijske zone trebalo bi da odgovara općinskom obrascu planiranja. Međutim, u jednoj belgijskoj općini, obrazac planiranja je poništen bez ekvivalentnog dokumenta koji bi trebao postojati umjesto njega. U isto vrijeme, općina je odobrila razvoj jedne industrijske zone.

Inter-Environnement Wallonie, krovna NVO za zaštitu okoline u francuskom govornom području Belgije, pokrenula je postupak protiv odluke poništavanja obrasca planiranja tvrdeći da takva odluka predstavlja povredu proceduralnih garancija i samim tim krši obavezu mirovanja iz belgijskog Ustava u smislu prava na zaštitu okoline. Preciznije, mještani: a) ne bi svjedočili razvoju ovog područja u skladu sa svim relevantnim standardima i odredbama; b) ne bi dobili ni procjenu utjecaja na okoliš samog programa za sporno područje; c) ne bi imali pravo glasa oko načina na koji bi se područje razvilo.

Sud je priopćio da je prije stupanja na snagu odluke industrijska zona morala odgovarati općinskom obrascu planiranja za cijelo područje. Ova sukladnost bi morala biti dokazana, pored drugih proceduralnih koraka, i putem procjene utjecaja na okolinu. Samim tim, Sud je odlučio da se procjena utjecaja na okolinu, koja zadovoljava zahtjeve EU EIA direktive i Arhuške konvencije, nije sprovela te je zatražio da se ovi propusti isprave.