PRIMJERI NAJBOLJIH PRAKSI: Detaljni prostorni plan za dalekovod i podmorski kabel, Crna Gora

Da bi pokazali kako učešće javnosti može poboljšati donošenje odluka u oblasti zaštite okoliša, CO-SEED tim je prikupio primjere najboljih praksi iz cijelog svijeta. U nastavku teksta pogledajte jedan od nekoliko primjera koje ćemo prezentirati:

 Efikasno učešće javnosti vodi do prijedloga s uravnoteženijim rješenjima koji imaju najbolji potencijal za održivu izvodljivost.

Detaljni prostorni plan (DPP) namijenjen je definiranju infrastrukturnog koridora dalekovoda preko cijele zemlje, kao i određivanju mogućih polaznih tačaka i smjernica za uspostavljanje podmorske veze tog dalekovoda sa optičkim kablom do Italije.

Širina predloženog koridora je iznosila 1 km. Zbog postojećih prirodnih i kulturalnih uvjeta, bilo je praktično neizbježno da njegova ruta presijeca ili prolazi u blizini nekoliko zaštićenih područja. Samim tim, bilo je potrebno sprovođenje SEA-e.

Vlada i radni tim DPP-a su obezbijedili sve potrebne informacije. To je uključivalo i javne rasprave o detaljnim, prezentacijama problema i alternativa. Sastanci su održavani u općinama pogođenim DPP-om i u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Pored toga, održan je i poseban sastanak o utjecajima alternativnih ruta na nacionalne parkove. Kao ključni dionici na ovom sastanku prisustvovali su stručnjaci za biodiverzitet i menadžment nacionalnog parka. Dodatna studija o biodiverzitetu je izađena za DPP i pripremu SEA-e kako bi se ispunile praznine u informacijama nakon što je tokom javnih sastanaka naročito naglašen nedostatak podataka o biodiverzitetu.

Javne rasprave su doprinijele: identifikaciji svih dragocjenih prirodnih i kulturnih dobrobiti na koje koridor može utjecati (a samim tim i dalekovodi); razmatranju alternativa (i konačnom usvajanju smjerova i lokacija najmanje štetnih po okolinu); i određivanju mjera za ublažavanje posljedica. Na primjer, jedna od alternativa polazne tačke za podmorski kabl je odbačena zbog činjenice da je identificirana kao moguće zaštićeno morsko područje. Još jedna od alternativa za sjeverni dio dalekovoda (iznad Lever Tare) je odbačena zbog „Deklaracije o zaštiti rijeke Tare“.