(CG) Trening za medije : „Ocjena kvaliteta procjena uticaja i strateških procjena uticaja na okoliš"

Nevladina organizacija Green Home organizovala je trening za medije pod nazivom „Ocjena kvaliteta procjena uticaja i strateških procjena uticaja na životnu sredinu“.

Podgorica, 04.07.2018 - Sa ciljem informisanja medija o trenutnoj praksi sprovođenja procjena uticaja na životnu sredinu u nacionalnom kontekstu i važnosti procjena uticaja na životnu sredinu kao instrumenata zaštite životne sredine, zatim informisanja medija o trenutnoj problematici u sprovođenju procjena uticaja. Takođe, tokom ovog treninga predstavnicima medijima predstavljenje su i podijeljene kontrolne liste za ocjenu kvaliteta Elaborata o procjeni uticaja i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu koji će im pomoći pri ocjeni kvaliteta navedenih dokumenata. Trening je organiziran u sklopu CO-SEED projekta koji finansira Evropska unija. 

Više o kontrolnim listama : http://co-seed.eu/bs/publikacije/istrazivanja