CO-SEED Program Grantova

CO-SEED je 2016. održao otvoreni poziv za prijedloge projekata. Nakon konkurentnog i transparentnog procesa u kojem je svaki aplikant ocijenjen na nacionalnom i međunarodnom nivou s kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Turske, CO-SEED je dodijelio grantove organizacijama u svakoj od pet zemalja koje sudjeluju u projektu.

Cilj CO-SEED Grant Programa je izgradnja kapaciteta, povećanje znanja, i jačanje tehničke kompetentnosti organizacija civilnog društva (OCD) da iznose ispravne komentare na javnim konzultacijama za Strateške ekološke procjene (SEA) i Procjenu utjecaja na okoliš (EIA). Pored toga, cilj je da se ojačaju kapaciteti lobiranja organizacija civilnog društva, koji će im omogućiti da konstruktivno sudjeluju u javnim raspravama koje se odnose na EIA i SEA i doprinese postizanju ciljeva projekta.

Uz izrade vlastitih aktivnosti, korisnik OCD će prisustvovati dvjema tehničkim obukama i ići na dva Networking događaja. Korisnik OCD će formirati regionalnu mrežu, zajedno sa partnerima u projektu, i aktivno sudjelovati na glavnim projektnim aktivnostima. Dobitnici se također potiču da prate i pohađaju javne konzultacije EIA i SEA (gdje je to moguće). Ispod se nalazi kratak opis o svakom dobitniku CO-SEED granta, koje je država organizirala.

ALBANIA

EDEN Centar

Naziv projekta: Društvo sudjeluje u donošenju odluka!

Glavni rezultati projekta: 1) Dionici razumiju i zainteresirani su za dokumente o Procjeni utjecaja na okoliš i Strateškoj ekološkoj procjeni EIA /SEA i sudjelovanje u javnim raspravama je povećano; 2) Uključivanje organizacija civilnog društva u javne rasprave o Procjeni utjecaja na okoliš i Strateškoj ekološkoj procjeni (EIA/SEA) i podnošenje pisanja komentara za najmanje jednu studiju slučaja u okviru projektnog područja; 3) Bolja koordinacija i suradnja među lokalnim organizacijama civilnog društva je stvorena s ciljem da ojačaju svoje argumente tijekom javnih rasprava; 4) Poboljšanje komunikacija između lokalnih institucija i civilnog društva, kako bi se osigurala pravilna koordinacija javnih rasprava za Procjenu utjecaja na okoliš i Stratešku ekološku procjenu  (EIA/SEA).

Milieukontakt Albania

Naziv projekta: Organizacije civilnog društva sudjeluju u svim fazama Procjene utjecaja na okoliš (EIA)

Glavni rezultati projekta: 1) Ojačana i institucionalizirana suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša i agencije za okoliš da bi se povećala učinkovitost procesa Procjene utjecaja na okoliš (EIA) u odabranim ekološki osjetljivim projektima; 2) Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša da bi se utjecalo na zakonodavstvo; 3) Jačanje mehanizam za sudjelovanje javnosti u procesima Procjene utjecaja na okoliš (EIA); 4) Pružanje pravne i političke preporuke za poboljšanje procesa Procjene utjecaja na okoliš EIA; i 5) Jačanje regionalnog lobiranja i umrežavanja pa Procjenu utjecaja na okoliš  (EIA).

BOSNA i HERCEGOVINA

Centar za životnu sredinu

Naziv projekta: Odgovornost i relevantnost u konzultacijama za Procjenu utjecaja na okoliš (EIA) i Stratešku ekološku procjenu (SEA)

Glavni rezultati projekta: 1) izgradnja kapaciteta za najmanje deset organizacija civilnog društva za praćenje i komentiranje Strateške procjene (SEA) i Procjene utjecaja na okoliš (EIA); 2) Razviti alate za javne učešće nevladinih organizacija u raspravama o Procjeni utjecaja na okoliš (EIA) I Strateškoj ekološkoj procjeni (SEA); 3) Provesti javnu kampanju za poboljšanje procedura za Stratešku ekološku procjenu na entitetskom; i 4) Podizanje svijesti među medijima, javnosti i vlastima o važnosti sudjelovanja javnosti u odlukama koje se tiču okoliša.

LIR Evolution, Partnership for Healthy Life and LAG Savus

Naziv projekta: Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za zastupanje i lobiranje direktiva za Procjenu utjecaja na okoliš (EIA) i Stratešku ekološku procjenu (SEA)

Glavni rezultati projekta: 1) Povećati aktivno angažman između organizacija civilnog društva i medija s državnim tijelima tijekom javnih konzultacija za EIA/SEA; 2) Zastupati implementaciju postojećih zakonskih propisa, kao i usvajanje novog zakonodavnog okvira u skladu s propisima Europske unije; 3) Podizanje svijesti javnosti i uspostavljanje aktivnog dijaloga sa zainteresiranim stranama o procesima vezanima za EIA/SEA.; 4) Usporediti regulatorni okvir Bosne i Hercegovine za okoliš s propisima Europske unije u ruralnom razvoju, obnovljivim izvorima energije i upravljanju otpadom.

CRNA GORA

NVO Sjeverna Zemlja, Društvo  mladih ekologa Nikšić i Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore

Naziv projekta: Ekološko umrežavanje ka održivom razvoju.

Glavni rezultati projekta: 1) Izgraditi kapacitete ekoloških NVO-a da se zalažu za ekološki prihvatljive politike i 2) Unapređenje regulatornog okvira za EIA / SEA. Očekuje se da će male organizacije usvojiti  vještine neophodne za efikasno učešće u EIA / SEA javnim konzultacijama i za povećanje medijske pažnje o srodnim pitanjima.

SRBIJA

Belegrad Open School

Naziv projekta: Snaga zajednice - poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva u zaštiti okoliša i prirodnih resursa

Ovaj projekt bavi se problemom niske kvalitete procjene utjecaja na okoliš i nedovoljnih kapaciteta dionika za sudjelovanje u donošenju odluka vezanih za okoliš. Projekt prati i agendu europskih integracija Srbije, kao glavni instrument promjene i demokratske transformacije te podržava usvajanje standarda Europske unije za zaštitu okoliša i prirodnih resursa.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR

Naziv projekta: Težnja održivom razvoju kroz učešće u Strateškoj (SEA) i Procjeni utjecaja na okoliš u Srbiji

U Srbiji, organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i znanstvene zajednice istaknuli su važnost poboljšanja procedura za Procjenu utjecaja na okoliš (EIA). Trenutno Procjena utjecaja na okoliš djeluju samo kao opravdanje za projekte koji su rezultat degradacije okoliša i transformacija prirodnih resursa u privatne investicije. Kako bi riješio taj problem, projektom će se poduzeti mjere za podizanje svijesti i promoviranje sudjelovanja javnosti (npr. brošure u kojima se ocrtavaju prava javnosti) te organizirati javne rasprave u slučaju spornih projekata.

TURSKA

ÇMO – Chamber of Environmental Engineers

Naziv projekta: „Procjena utjecaja na okoliš i sudjelovanje (EIA)”

Osnovni rezultati projekta: 1) Sudjelovanje u najmanje dvije javne rasprave iz različitih sektora i njihovo unapređenje kako bi postali učinkovitiji i djelotvorniji; 2) Organiziranje radionicu za Procjenu utjecaja na okoliš (EIA) za pripremu novog nacrta zakonodavstva za procjenu utjecaja na okoliš i javno zastupanje kako bi ovaj nacrt bio prihvaćen; 3) Priprema i objavljivanje vodiča za javne konzultacije; 4) Prisustvovanje javnom konzultativnom sastanku u nekoj od zemalja Europske unije u kojoj se procesi procjene utjecaja na okoliš pravilno provode.

DOÇEV - Nature and Environment Foundation

Naziv projekta: “Aktivno civilno društvo za održivi razvoj”

Osnovni rezultati projekta: 1) Učešće u dva javna savjetodavna sastanka i priprema tri izvješća koji sadrže podatke prikupljene na sastancima, javne ankete i terenska istraživanja.; 2)Organiziranje konferencije na Pamukkale Univerzitetu za najmanje 50 studenata i predavača;  3) Organiziranje radionice u Denziliju i razmjena iskustava s najmanje pet organizacija civilnog društva iz regije.

Association for Protecting the Natural and Cultural Elements of the İda Mountains

Naziv projekta: “Podizanje kapaciteta za zastupanje organizacija na planini Ida” 

Osnovni rezultati projekta :1) Identificiranje potreba lokalnih organizacija civilnog društva, pružajući im informacije o procesima Procjene utjecaja (EIA) i Strateške ekološke procjene (SEA), nacionalnim i međunarodnim  metodama u sudskim parnicama; 2) Uspostavljanje platforme za komunikaciju  i koordinaciju između zainteresiranih strana; 3) Priprema izvještaja za zastupanje, organiziranje radionica, uspostavljanje mreže i priprema priručnika zasnovanog na Procesima procjene utjecaja na okoliš (EIA) i Strateške ekološke procjene (SEA).

KARBİLDER: Karşıyaka Social Responsibility and Science Association

Naziv projekta:  “Razmjena iskustava o Procjenama utjecaja na okoliš (EIA)”

Osnovni rezultati projekta: 1) podizanje svijesti javnosti i organizacija civilnog društva u sjeverno-zapadnoj Anadoliji; 2) Ohrabriti učešće na javnim konzultacijskim sastancima; 3) Lobiranje za primjenu mehanizama za stratešku procjenu utjecaja na okoliš u problematičnim industrijskim područjima; 4) Umrežavanje s drugim organizacijama u cilju jačeg utjecaja civilnog društva na okruglim stolovima i javnim konzultacijskim sastancima.

TEMA: The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and Protection of Natural Habitats.

Naziv projekta: “Sveobuhvatan pristup unapređenju procesa procjene utjecaja na okoliš (EIA)’’

Osnovni rezultati projekta: 1) Podizanje kapaciteta lokalnih organizacija u sudjelovanju u Procesima procjene utjecaja na okoliš (EIA) i Strateškim ekološkim procjenama (SEA); 2)Utjecaj na donositelje odluka kada je riječ o zaštiti okoliša i javnom zdravstvu; 3) Organiziranje seminara o lokalnim kampanjama i studijama slučaja; 4) Priprema smjernica za praćenje procesa Procjene utjecaja na okoliš (EIA) i Strateške ekološke procjene (SEA); 5) Zalaganje protiv tri odabrana projekta, organiziranje tri lokalne radionice; 6) Sudski spor protiv dvije problematične odluke za Procjenu utjecaja na okoliš (EIA); 7) Razmjena preporuka s ministarstvima okoliša i zdravstva o zakonodavstvu i procedurama; uglavnom se odnose na zdravstvene probleme.