Projekt

Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO – SEED)

WWF je zajedno sa partnerima iz 5 zemalja inicirao projekt pod nazivom "Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO – SEED) ", u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Turska; dok WWF Adria iz Hrvatske ima savjetodavnu ulogu u projektu.

Projekt CO-SEED ima za cilj doprinijeti održivom upravljanju prirodnim resursima kroz poboljšanje regulatornog okvira, participativnijim i transparentnijim procesima odlučivanja, koji uključuju aktivnu skupinu organizacija civilnog društva te povećanu pozornost medija na temu, koje bi u konačnici trebalo donijeti dobrobiti cjelokupnom društvu.

Specifični cilj - do završetka aktivnosti organizacije civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj će biti uključene kao ravnopravni sudionici s javnim sektorom i stručnim tvrtkama u nacionalnim procesima zakonodavnih izmjena i odlučivanja o Strateškim procjenama utjecaja na okoliš i Procjenama utjecaja na okoliš kroz, između ostalog, povećanu pozornost medija.

Ostvarenje ovog cilja će biti postignuto kroz uspješno provođenje slijedeća četiri rezultata:

  1. Izgradnja kapaciteta
  2. Zakonodavna unapređenja
  3. Aktivno sudjelovanje
  4. Podizanje svijesti

Zemlje koje sudjeluju u projektu:

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Turska

Trajanje projekta:

02.2016 – 02.2019

Upravljanje projektom i koordinacija:

WWF-Turska

Savjetodavna uloga na projektu:

WWF Adria

Projektni partneri:

INCA - Instituti per Ruajtjen e Natyres Shqiptare Shoqata, Albanija
Dinarica, Bosna i Hercegovina 
GreenHome, Crna Gora
DZPPS - Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije