Naša vizija

„Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj“ (CO-SEED) provodi sljedeće dugoročne ciljeve:

- Podizanje svijesti uključuje podršku u komunikaciji svih aktivnosti kao i predani rad s odabranim medijima. Ove aktivnosti će poboljšati razumijevanje javnosti o njihovim pravima i obvezama kao članovima demokratskog društva, povećati njihovu svijest i razumijevanje o participativnom upravljanju te im pružiti primjere sudjelovanja u odlučivanju koje će koristiti kao model za buduće ponašanje, a sve će to proizvesti trajne promjene u društvu.

- Aktivno sudjelovanje je praktična primjena specifičnog EIA i SEA znanja stečenog od strane korisnika civilnog društva u izgradnji kapaciteta. To će im pružiti priliku da doprinesu (i) posebno tijeku EIA / SEA javne rasprave putem komentara, i (ii) za cjelokupni proces odlučivanja kroz razvoj alata za objektivno i transparentno vrednovanja dokumenata za procjenu. Uspješan završetak ovih aktivnosti će pokazati da OCD-a mogu biti konstruktivni partneri u EIA / SEA procesu donošenja odluka.

- Ako se želi postići održivo korištenje prirodnih resursa svi članovi društva moraju biti pravedno i jednako uključeni u proces donošenja odluka o EIA i SEA-ima. Slabost u primjeni participativnog upravljanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbija i Turska proizlazi iz (i) manjkavog regulatornog okvira i nedostatka (ii) sposobnosti i znanja, (iii) iskustva i (iv) interesa  javnosti da konstruktivno doprinosi donošenju odluka. Ovo se ne može postići rješavanjem samo jednog problema; nego zahtijeva zajednički pristup koji rješava  sva četiri problema istovremeno. Prema tome, ovaj projekt se temelji na četiri stupa koja zajednički daju specifičan cilj: (i) izgradnja kapaciteta, (ii) zakonodavna poboljšanja, (iii) aktivno sudjelovanje i (iv) podizanje razine svijesti. Projekt vode organizacije civilnog društva i  projektni partneri te članovi  OCD - kao „nosioci promjena", koji će provoditi aktivnosti i inicirati promjene u zakonodavstvu i svijesti, no to također ovisi i o aktivnom sudjelovanju medija kao katalizatoru za podizanje svijesti.